Nationale Militie Hendrik Renkers

Nationale Militie Provincie Utrecht

De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht verklaart dat Hendrik Renkers
geboren te Hoogland, den 29 Mei 1850
wonende te Hoogland, van beroep arbeider
zoon van Hendrik
en van Geertje de Wit
wonende te Hoogland,
in het inschrijvings-register van de gemeente Hoogland, van het jaar 1869 voor de lichting van het jaar 1870 is ingeschreven; dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No 14; dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

Geregistreerd No. 725.

Gegeven te Utrecht, den 11 Juni 1889
De Commissaris des Konings in de Provincie Utrecht.