Uit het Register van Geslachtsnamen binnen de Gemeente Nijkerk is geëxtraheerd, dat Gerrit Klaasen den geslachtsnaam van van Dijk op den Eersten Mei des jaars Een Duizend acht Honderd Zesentwintig heeft aangenomen.