Signalement van een deserteur

S I G N A L E M E N T
V A N  E E N E N
D E S E R T E U R


Depot Compagnie
van 't Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 7

NAAM
EN
VOORNAAM
SIGNALEMENT Rang Datum
der
Desertie
AANMERKINGEN
Wit (de)
Teunis
Zoon van Dirk en
van Aaltje de Heer woonagtig
te      ,,      Canton    ,,
Departement    ,,
geboren den 18 Juny 1792 te
Hoogland Canton   ,,
Provintie Utrecht
woonachtig te Hoogland
Canton      ,,
Lengte 5 Voet 4 Duim 6 Streek
Hair blond Wenkbrauwen blond
Oogen Grys Voorhoofd plat
Neus Spits Mond ordinair
Kin rond Aangezigt rond
Kleur   ,,
Bijzondere Teekens   ,,
Beroep   ,,
    Opgeschreven
uit de Gemeente
Hoogland militie
Canton Nº 5
Militie Distrikt
Nº 7 op de
Trekkingslijst nr 3b

te Utrecht Den 18 July 1815
De Commanderende Officier van't Depot van
voorg Batt /Get/ I.M. Miefeyt
Voor Copie Conform
De Griffier der Staten van Utrecht
L.E. Ram