Overlijdensakte Johanna Greefhorst

Amersfoort, overlijdensakte No. 1082

Overlijdensakte Amersfoort

Hoogland, overlijdensakte No. 77

Overleden te Amersfoort

Centraal Bureau voor Genealogie

Familieberichten familie Renkers

DANKBETUIGING.
Aan de ZUSTERS en PERSONEEL, afd. Hospitaal van het ziekenhuis de "Lichtenberg" te Amersfoort wordt hiermede HARTELIJK DANK betuigd voor de goede zorgen bij de verpleging van zijn vrouw tijdens haar ziekte en overlijden ondervonden.
W. RENKERS
F. 18,
Hoogland.

Bidprentje

Johanna GreefhorstBidprentje