Trouwakte Maria Renkers en Wilhelmus van Lent

Nederduits-gereformeerde gemeente te Wamel en Dreumel

Willem van Lendt J.M. gebooren tot Alphen woonagtig tot Dreumel en Maria Renkers J.D. gebooren tot Wamel woonagtig tot Dreumel ondertrouwt den 6e April getrouwt den 29 dito na 3 voorgaande zonnedaagse voorstellingen onverhindert.