Huwelijks-akte No. 5 d.d. 18 februari 1892

Genlias Utrecht, 281/226/5

Gerrit Hoefsloot landbouwer oud vijf en veertig jaren geboren en wonende te Hoogland meerderjarige zoon van Rijk van Hoefsloot en Heiltje de Wit beiden overleden
En
Geertruida Renkers zonder beroep oud zevenentwintig jaren geboren en wonende te Hoogland meerderjarige dochter van Aart Hendrik Renkers landbouwer en van Grietje Tolboom boerin, wonende beiden te Hoogland.
De afkondigingen hebben alhier, zonder stuiting, plaats gehad den zevenden en den veertienden Februari dezes jaars.
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte acten.
De ouders van de Bruid alhier tegenwoordig hebben verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hen bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en of zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn.
Nadat dit door hen, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord was, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn. In tegenwoordigheid van
Wulfert Hoefsloot, landbouwer oud twee en zestig jaren broeder van den Bruidegom
Gerrit Botterblom veehouder oud zes en veertig jaren zwager van den Bruidegom
Dirk Renkers veehouder oud een en vijftig jaren oom van de Bruid en Joannes Renkers, zonder beroep oud vier en twintig jaren broeder van de Bruid
wonende allen te Hoogland.
Van welke voltrekking die in het openbaar heeft plaats gehad wij deze Acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten en de getuigen
G. Hoefsloot
G. Renkers
A.H. Renkers
G. Tolboom
H. Hoefsloot
G. Botterblom
D. Renkers
J. Renkers
... Boetzelaar