Overlijdensakte Ariën Renkers

Begraven Wamel folio 59 verso

Den 16 Nov. heeft Maria Mooren aangegeven het lijk van haren Man Arien Renkers oud 39 jaren nalatende 2 kinderen.