Overlijdensakte Gerarda Elders

Hoogland, akte 17 d.d. 16-5-1913

In het jaar Negentienhonderd Dertien, den zestienden der maand Mei verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hoogland
Hendrik Renkers
oud twee en zestig jaren, van beroep veehouder wonende te Hoogland
en Joannes Maasen
oud zes en vijftig jaren, van beroep klompenmaker wonende te Hoogland die verklaarden, dat op den vijftienden der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk F Nommer zes en dertig is overleden
Gerarda Elders
oud acht en vijftig jaar, van beroep zonder geboren te Hoogland en wonende te Hoogland echtgenoote van den eersten comparant dochter van Cornelis Elders en van Jannetje van Hamersveld beiden overleden. Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den tweede comparant verklarende de eerste comparant niet te kunnen schrijven.

J. Maasen    B. te Lintelo