Trouwakte Maria Renkers en Quirijn Luijpen

Trouwboek burgerlijke gemeente Wamel

Krijn Luypen, weduwenaar van Jantie Kooymans geboren en woont te Dreumel en Maria Renkers weduwe van Willem van Lent gebooren en woont te Wamel zijn hier wettig in ondertrouw opgenomen den 25 augustus 1797 voor de burger commr. volgens plakaat en ampliatie op het stuk des huwelijks hebben hier als te dreumel drie agter een volgende zondagen smorgens om elf uren bij klokkeslag haar proklamatie onverhinderd gehad. Waar van ik attest gegeven heb om te trouwen. Getroudt den 11 september 1797 volgens attest van L. Schiks pastoir te Wamel.
Th. van Hemert sekr.